mmoboi

Hướng dẫn tạo bot ChatGPT trên Telegram cho riêng bạn trong 10 giây

Các bước bạn cần làm đơn giản là tạo một tài khoản ChatGPT. Cách tạo thì mọi người tự google nhiều bài hướng dẫn rồi. Dưới đây là bước dùng chatbot: Bot sẽ trả lời mình bạn bằng key của bạn, người khác không có key bot sẽ bảo “không hiểu” như trong hình. Vậy…

Read More