Mình dùng “trang bán hàng” tạo ra 29 tỷ 586 triệu 994 nghìn 550 đồng và đây là những gì mình học được

Mình dùng “trang bán hàng” tạo ra 29 tỷ 586 triệu 994 nghìn 550 đồng và đây là những gì mình học đượcNgày đó, 4 năm trước. Khi mình đang xem film tại CGV.Quảng cáo của mình vẫn đang chạy.Mình liên tục lấy máy ra để mở vào ứng dụng quản lý trang của Facebook.Trả…

Read More