Stripe tăng phí thanh toán quốc tế và không còn hoàn lại 15$ phí tranh chấp

Khi seller thanh toán bằng Stripe sẽ thấy chi phí cao hơn bắt đầu từ tháng Sáu. Trong một email gửi cho khách hàng vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, Stripe cho biết họ sẽ tăng khoản phí bổ sung mà họ tính cho các giao dịch thẻ quốc tế từ 1,0% lên 1,5%. Sẽ không có thay đổi đối với mức giá tiêu chuẩn 2,9% + 0,30 $ cho các giao dịch thẻ ở Hoa Kỳ.

Stripe cũng thông báo rằng họ sẽ không còn hoàn lại khoản phí 15$ mà họ đã tính cho những người bán thắng kiện. Nó đã viết:

“Cho dù bạn thắng hay thua trong một tranh chấp, các mạng thẻ đều tính phí cho Stripe trong cả hai trường hợp. Để trang trải các chi phí này, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Stripe sẽ không còn trả lại khoản phí tranh chấp 15$ cho các tranh chấp thành công. Bản thân phí tranh chấp không thay đổi. “

Stripe cũng sẽ cung cấp miễn phí hai tính năng tối ưu hóa thanh toán cho người bán và sẽ bật Chấp nhận thích ứng (ngăn thẻ của khách hàng bị từ chối bằng cách sử dụng máy học để tối ưu hóa động các chi tiết của yêu cầu mạng thẻ) và mã thông báo mạng (tự động cập nhật chi tiết thẻ khi thẻ cũ hết hạn) trên tất cả các tài khoản.

Người bán cũng có thể trả nhiều tiền hơn do các tiểu bang tính thuế bán hàng đối với một số sản phẩm Stripe. (Điều này không liên quan gì đến thuế đánh vào các mặt hàng mà người bán đang bán mà người mua phải trả, mà thay vào đó, nó liên quan đến thuế mà một số tiểu bang tính cho người bán đối với các dịch vụ mà họ sử dụng.)

Stripe giải thích: “Một số tiểu bang của Hoa Kỳ yêu cầu chúng tôi thu thuế bán hàng đối với một số sản phẩm của Stripe. Vào ngày 1 tháng 6, chúng tôi sẽ bắt đầu thu thuế bán hàng nếu áp dụng dựa trên vị trí doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể xem xét thuế này trong trang tổng quan. Phí xử lý thanh toán thường không phải chịu thuế bán hàng.”

Stripe tiếp tục giải thích: “Khả năng chịu thuế của các sản phẩm và dịch vụ rất khác nhau tùy theo địa điểm. Các dịch vụ xử lý thanh toán thường không phải chịu thuế bán hàng của Hoa Kỳ. Các sản phẩm Phần mềm dưới dạng dịch vụ (“SaaS”) bao gồm các sản phẩm doanh thu như Thanh toán, các sản phẩm ngăn chặn gian lận như Radar, các sản phẩm báo cáo như Thuế và các sản phẩm phân tích như Sigma, thường phải chịu thuế bán hàng của Hoa Kỳ tùy thuộc vào tiểu bang.”

Tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Bạn có thể tìm thấy giá hiện tại trên stripe.com/pricing