Tổng quan về các loại bank khi sử dụng cho cổng nhận thanh toán Etsy

Trong bài viết này thì mình sẽ nói tổng quan về các đơn vị cấp thẻ bank cho bạn hiểu nhất là việc dùng để nhận thanh toán payout từ Etsy.

Có 3 loại bank chính mà các bạn nên sử dụng Mercury, Trynovel và Wise.

Các bank Mercury, Trynovel và Wise thuộc hệ thống PLAID của Etsy xác minh thông tin và danh tính nhanh, ngoài ra các bạn có thể dùng doanh nghiệp để đăng ký nhiều bank khác thuộc hệ thống PLAID. Lưu ý khi đăng ký Bank để có thể scale tài khoản Etsy số lượng lớn Nên ưu tiên đăng ký Bank theo thứ tự: Mercury, Trynovel, Wise.

  • Mercury: Tạo được thẻ Credit Card và Debit Card, phát hành 50 thẻ ảo, phát hành được 50 tài khoản tiền tệ USD. Không tạo được tiền tệ khác. Miễn phí phát hành thẻ vật lý.
  • Trynovel: Miễn phí 1 thẻ ảo Debit Card, 1 tài khoản ngân hàng (USD), không tạo được tiền tệ khác. Muốn phát hành thêm thẻ và tài khoản ngân hàng cần đóng phí hàng tháng.
  • Wise: Tạo được thẻ Debit Card, phát hành đc 50 thẻ ảo, tạo được nhiều tài khoản nhiều loại tiền tệ, nhưng mỗi tiền tệ chỉ được 1 tài khoản.