Cho thuê cổng thanh toán Stripe

Dòng tiền và cổng thanh toán là vấn đề khó nhằn cho các seller tại Việt Nam và một số seller ở các quốc gia không được Stripe hỗ trợ. Khi bạn có được cổng thanh toán Stripe mà ổn định thì dòng tiền chính là trung tâm của bạn. Khi bạn gặp vấn đề về cổng thanh toán chắc chắn sẽ bị nhiều bế tắc trong công việc bán hàng của mình. Chính vì để giải quyết nhu cầu như vậy nên FenciPay xin đưa ra giải pháp cho thuê cổng thanh toán Stripe.

Hiện tại FenciPay thuộc Vitamin Spy cấp “Cổng thần” Stripe cho tất cả các seller, quy trình vô cùng nhanh gọn. Hỗ trợ cho cả bán hàng không trademark và cả trademark. Chúng tôi vẫn ưu ái seller thuê bán hàng không trademark.

Hỗ trợ cho thuê cổng thanh toán (No Trademark & ​​Trademark)

  • Quốc gia hỗ trợ thông tin hợp pháp với Stripe (Europe, Thailand, Japan)
  • Người Bán In Theo Yêu Cầu (Recommend)
  • Người bán Dropshipping
  • Hỗ trợ 1:1 (1 tên miền cửa hàng: 1 cổng thanh toán)
  • Thiết lập nhanh cổng & Thời gian thanh toán tiền cho bạn nhanh.
  • Phí thuê thấp và không phát sinh phí vận hành đơn hàng.
  • Công Cụ Phần Mềm Hỗ Trợ Riêng Thành Viên Tại FenciPay