Tool Crawler Converter Variant Shopify/ShopBase/Woocommerce/ViralStyle CSV

👉 Chính thức Fencilux Converter CSV đã có mặt để phục vụ các bác seller.

👉 Dành cho các bác seller mới thì em giới thiệu lại là đây sẽ là tool crawler được các sản phẩm từ Shopify/ShopBase/Woocommerce/ViralStyle và từ đó tool sẽ xuất ra được các File csv tương ứng để import lên store Shopify/ShopBase/Woocommerce của các bác một cách nhanh chóng và tiết kiệm.

👉 Bác seller nào lần trước đã mua version 1 thì inbox em update miễn phí cho version 2 (thêm version Woocommerce).

👉 Link download tool Fencilux Convert: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CZVXRy2mzB9NdQvzVCjHNT1OVA8V7zfU

(Pass unzip: fencilux) Có hỗ trợ đầy đủ phiên bản Windows và MacOS

🤝 Mong cả nhà cho em xin 1 like và share để lan tỏa đến các anh em seller khác có thể sẽ cần. Chuẩn bị bên em sẽ có một hệ sinh thái tool extension cho các bác seller.

English below [Update Fencilux Converter CSV]

👉 Official version 2 Fencilux Converter CSV has added crawler to add Woocommerce. The sellers on woo can freely scratch the products from woo.

👉 For new sellers, I re-introduce that this will be a crawler tool that can get products from Shopify/ShopBase/Woocommerce/ViralStyle and from there the tool will output the corresponding csv files to import to Shopify/ShopBase store / Woocommerce of you quickly and economically.

👉 The seller who bought version 1 last time, inbox me for free update for version 2 (add Woocommerce version).

👉 Link to download Fencilux Convert tool: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CZVXRy2mzB9NdQvzVCjHNT1OVA8V7zfU (Pass unzip: fencilux) Full support for Windows and MacOS versions.

🤝 Hope everyone can give me a like and share to spread to other sellers who may need it. Be prepared, I will have an ecosystem of tool extensions for sellers.

Link Video Demo

Giá Tool (Pricing): 2,000,000 VND ~ 89$ – For 5 Keys and Using Forever.