YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MUA HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA GEN Z?

Tháng 9/ 2022, trong nghiên cứu “Khảo sát về niềm tin kỹ thuật số của Hoa Kỳ năm 2022”, Insider Intelligence đã khảo sát 2.225 người dùng mạng xã hội ở Hoa Kỳ giữa chín nền tảng xã hội: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter và YouTube. Dưới đây là một số kết quả thú vị được rút ra:

 Theo nghiên cứu, “Khám phá sản phẩm” là lý do hàng đầu khiến Gen Z ở Mỹ mua hàng qua mạng xã hội, với 45% nói rằng họ mua hàng vì tìm thấy những món đồ họ thích.

 33% người tiêu dùng tìm thấy và quyết định mua sản phẩm thông qua quảng cáo mà họ tìm thấy, trong khi 28% bị hấp dẫn bởi các ưu đãi hoặc coupon.

 Trong số những người được khảo sát, chỉ 22% bị ảnh hưởng bởi Influencer và người sáng tạo, trong khi 16% bị ảnh hưởng bởi công ty hoặc thương hiệu. Chỉ 5% người khảo sát tìm kiếm sản phẩm từ các livestream bán hàng. Qua kết quả khảo sát có thể kết luận: Gen Z thường tìm sản phẩm thông qua tìm kiếm, thay vì dựa vào những người có ảnh hưởng hoặc thương hiệu để đưa ra đề xuất.

 Một nửa số người dùng mạng xã hội Gen Z ở Hoa Kỳ đã mua hàng trên các nền tảng này. Instagram là điểm đến hàng đầu, chiếm 22% trong số đó, tiếp theo là Facebook với 20%, YouTube là 19% và TikTok là 12%.

Source: Cộng đồng người dùng PingPong