Cách bật lại campaign Facebook Ads khi nick via Facebook bị vô hiệu hóa

Hi cả nhà, em có làm 1 video ngắn để hướng dẫn cách bật camp cũ off active lại trên via bị hạn chế quảng cáo. Tình hình ads quét căng page, tài khoản quảng cáo, Facebook hạn chế cho share quyền admin giữa các tài khoản quảng cáo hoặc BM hết hạn link mời và không cho gen link. Lúc này chỉ còn mỗi via bị die hạn chế quảng cáo cầm tài khoản quảng cáo mà mọi người muốn bật lại các camp đã tắt trước đây thì có thể dùng rule như trong video em làm qua để bật lại (vẫn có thể thay đổi ngân sách được).

Còn lên camp mới bằng via hcqc thì mọi người lên public rule camp và adset còn phần ad thì phải kiếm 1 con via/clone còn sống quảng cáo. Em hy vọng cái tut nhỏ này sẽ có người cần. Btw, camp off đi thì có thể chỉ số xấu trước đây nhưng em thấy bật lại có thể Facebook sẽ tối ưu lại maybe gỡ gạc lại được hoặc anh em nào lỡ tay nhấn nhầm vào off camp đang active.