Cách Sử Dụng Miễn Phí Free Midjourney Version Dễ Nhất Cho Mọi Người

Midjourney là một chương trình và dịch vụ trí tuệ nhân tạo do phòng thí nghiệm nghiên cứu độc lập có trụ sở tại San Francisco, Midjourney, Inc. tạo ra và lưu trữ. Midjourney tạo hình ảnh từ các mô tả ngôn ngữ tự nhiên, được gọi là “lời nhắc”, tương tự như DALL-E của OpenAI và Khuếch tán ổn định.

Để mọi người có thể nhanh chóng sử dụng và tiện dụng miễn phí thì mình chia sẻ cho mọi người một bản website “shopee” Midjourney mình test khá ổn về chất lượng và tốc độ. Mọi người có thể trải nghiệm tại đây: https://replicate.com/prompthero/openjourney Mọi người cố gắng viết promt chuẩn đúng chi tiết thì càng tốt.

Dưới đây là vài hình ảnh được sinh ra từ AI này.