Xây dựng cửa hàng Shopify cho người mới

Mình đã hoàn thành 7 videos hướng dẫn setup cơ bản dành cho các bạn mới làm dropship để tiếp cận với Shopify dễ hơn.

  1. Tổng quan về Shopify: https://youtu.be/-pSk97Rkp_I
  2. Thêm sản phẩm vào Shopify: https://youtu.be/01r8vcAjFgc
  3. Tạo menu cho cửa hàng: https://youtu.be/zW6Sqtg24iU
  4. Thêm tên miền: https://youtu.be/XufIwg-DH-I
  5. Chỉnh sửa giao diện: https://youtu.be/EylX7dRlNE4
  6. Thêm app tối ưu chuyển đổi: https://youtu.be/dmmBMUTIung
  7. Thiết lập cài đặt chung: https://youtu.be/svZPWaxombE

Anh em share hoặc lưu lại post này để sau tìm lại cho dễ nha.

Source: Dropshipping Viet Nam – ECM