Hướng dẫn tạo bot ChatGPT trên Telegram cho riêng bạn trong 10 giây

Các bước bạn cần làm đơn giản là tạo một tài khoản ChatGPT. Cách tạo thì mọi người tự google nhiều bài hướng dẫn rồi. Dưới đây là bước dùng chatbot:
  1. Vào https://platform.openai.com/account/api-keys tạo API Key và copy.
  2. Vào bot https://t.me/j2team_bot và gõ lệnh /set_openai_key <key vừa tạo>
  3. Bắt đầu hỏi bot bất cứ điều gì 🎉


Bot sẽ trả lời mình bạn bằng key của bạn, người khác không có key bot sẽ bảo “không hiểu” như trong hình.

Vậy là bạn đã tạo xong một con bot ChatGPT trên Telegram cho riêng mình mà không cần biết code hay phải đầu tư server chạy 24/24 cho bot, vì mình đã lo hết rồi.

tạo API Key và copy
bắt đầu sử dụng

Source: J2Team