Stripe: Hướng dẫn khắc phục lỗi yêu cầu liên kết Bank khi nhận tiền từ Stripe về PingPong

Lý do gặp phải: Lỗi này thường xảy ra khi tài khoản Stripe bị âm Balance do có Dispute. (Do tài khoản Stripe để tự động Payout => Balance không có sẵn tiền bù lại => dẫn đến âm). Khi tài khoản bị âm tiền, Stripe sẽ gửi một email yêu cầu liên kết Bank và điều này mình thấy rất khó đối với Bank PingPong.

Cách xử lý: Bỏ qua thông báo liên kết Bank, tiếp tục nhận tiền về Stripe cho tới khi bù đủ số tiền âm trong Balance. Sau đó, vào phần “cài đặt Bank” và add lại Bank cũ của PingPong. Bằng cách này bạn có thể tiếp tục sử dụng bình thường.

Để hạn chế gặp lỗi: Mình thấy các trường hợp Balance âm nhẹ dẫn tới lỗi Yêu cầu liên kết bank này thì có thể xử lý khá đơn giản, nhưng trong trường hợp xấu cần xác minh thêm thông tin thì sẽ mất thời gian và rắc rối hơn.Do đó, để hạn chế mắc lỗi, các bạn nên cài đặt Payout thủ công (thay vì để tự động như mặc định). Mỗi lần đặt lệnh Payout, bạn để lại Balance một ít tiền đề phòng các trường hợp Dispute phát sinh.

Cre: Ngo Thanh ECM