YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MUA HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA GEN Z?

Tháng 9/ 2022, trong nghiên cứu “Khảo sát về niềm tin kỹ thuật số của Hoa Kỳ năm 2022”, Insider Intelligence đã khảo sát 2.225 người dùng mạng xã hội ở Hoa Kỳ giữa chín nền tảng xã hội: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter và YouTube. Dưới đây là một số kết…

Read More