DANH SÁCH CÁC NGÀY LỄ CÙNG HASHTAG ĐỂ ANH EM CHUẨN BỊ CHIẾN TRONG THÁNG 4

Bên Phương Tây được cái lắm ngày lễ nên anh em cũng nên theo dõi một số ngày quan trọng để có thể lên kế hoạch content, bán hàng phù hợp.

Nguồn: Trần Đặng Kim Nguyên