Cổng thanh toán Stripe hướng dẫn đăng kí và sử dụng. Tập 1

Cổng thanh toán Stripe. Tập 1

Video đầu này mình tổng quan cơ bản một chút về info và bank. Mình đang chờ các doanh nghiệp của mình về, các videos sau mình sẽ quay thao tác reg trực tiếp và các chú ý trong quá trinh reg như thế nào.

Chuỗi videos về cổng thanh toán Stripe mình sẽ chia sẻ hết tất cả từ các bước reg,verify, nuôi kháng, gỡ case phổ biến thường gặp, gỡ case liên quan đến TM .

Hẹn gặp mọi người ở các videos tới!

Cre: Ngo Thanh ECM