Stripe: Hướng dẫn khắc phục lỗi yêu cầu liên kết Bank khi nhận tiền từ Stripe về PingPong

Lý do gặp phải: Lỗi này thường xảy ra khi tài khoản Stripe bị âm Balance do có Dispute. (Do tài khoản Stripe để tự động Payout => Balance không có sẵn tiền bù lại => dẫn đến âm). Khi tài khoản bị âm tiền, Stripe sẽ gửi một email yêu cầu liên kết Bank và…

Read More