Cách Chặn IP Quốc Gia Trên Page Facebook – How to ban IP For Page Facebook

Như bạn đã biết thì Facebook cho phép bạn chặn IP theo quốc gia trên Page. Điều này để giúp page có thể hạn chế 1 lượng “Spy Cơm” biết đến và tưởng là post bài viết đó đã bị gỡ. Nhưng thực chất là ẩn IP. Bạn có thể làm theo các bước sau để xem được bài viết:

Bước 1: đăng nhập vào mục Setting

Setting Page

Bước 2: Chọn Country Restrict Để Chọn Quốc Gia Muốn Chặn

Country Restrict

Bước 3: Điền Các Quốc Gia Chặn IP

Ngoài ra bạn có thể chọn dòng thứ nhất “Only show this Page to viewers in these countries” để chỉ cho các IP quốc gia đó xem được page thôi.

Dưới đây là 1 link Facebook Ví dụ chặn IP Việt Nam

https://www.facebook.com/452650113680224?_rdr

IP Vietnam Banned
IP Spain

Khi đổi IP ngoài Việt Nam là có thể xem bài viết bình thường. Còn nếu thử nhiều IP các nước khác nhau mà không xem được thì mới chứng tỏ bài viết đó đã bị gỡ hoặc chỉ bán tại 1 quốc gia và chỉ cho IP nước nào đó truy cập.

Đó là cách để xem mẫu ẩn page. Hy vọng sẽ giúp ích mọi người. Vitamin Spy Tool đã tổng hợp rất nhiều mẫu đầy đủ và bắt trend update hàng ngày. Cho phi sử dụng lại hợp lý so với các tool khác trên thị trường. Mọi người có thể tham khảo mua tool tại: https://tools.vitaminspy.com/

See ya!